För företag

Vi på Closers är övertygande om att det är säljorganisationen som driver tillväxten i svenska företag. Det gör rekryteringen av människor till säljorganisationen kritisk och väldigt viktig. Men det gäller inte bara att rekryteringen fungerar. Att behålla och utveckla sina förmågor så att de stannar och är lojala till företagets framgång är minst lika viktigt på en arbetsmarknad som aldrig tidigare varit så konkurrensutsatt som den är idag.

Det är inom dessa områden Closers vill göra skillnad; rekrytering, employer branding och minskad personalomsättning inom svenska säljorganisationer. Vi tror på att alla dessa delar måste fungera för att tillväxtstrategin skall vara hållbar. Hur skall ni kunna övertyga de bästa säljarna att komma till er om ni inte har ett bra employer brand? Hur skall ni lyckas med era försäljningsmål om ni inte har tid eller förmågan att identifiera rätt säljare eller ens lyckas behålla dessa?

När vi i slutändan väver ihop vårt erbjudande så är det att hjälpa svenska företag att växa som vi bidrar med genom att hjälpa våra kunder att identifiera, övertyga och behålla medarbetare inom säljorganisationen.

Identifiera – handlar om att ha förmågan att hitta och kommunicera med rätt säljare genom headhunting men också att ha tid att driva en hel eller flera search- och rekryteringsprocess. Vad kostar det er i tid och resurser att hitta och övertyga nya medarbetare? Har ni förmågan att göra det? Har ni rätt verktyg för att kunna bedriva kvalificerad headhunting.

Övertyga – handlar om att få en förståelse över hur attraktivt ert arbetsgivarvarumärke (employer brand) är på kandidatmarknaden och hur ni skall ”pitcha” och kommunicera övertygande till relevanta kandidater. Vet ni om ni är attraktiva eller inte? Om inte, varför är ni inte det? Hur tycker er målgrupp att en attraktiv arbetsgivare ser ut? Vet ni hur ni borde presentera er och inte presentera er som företag?

Behålla – handlar om att få de individer som ni rekryterat eller vill satsa på att vilja stanna kvar långsiktigt och få dessa att rekommendera er som arbetsgivare i sitt nätverk. Hur trivs era medarbetare idag? Riskerar ni att förlora någon eller några viktiga nyckelindivider? Hur kan ni göra för att minska risken att ni förlorar era bästa säljare?

Vad behöver ni hjälp med för att kunna växa? Ta kontakt med oss så försöker vi reda ut era tillväxthinder tillsammans.

Vi har hjälpt våra kunder i många svenska städer. Förutom Stockholm, Göteborg och Malmö även i Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Skövde, Örebro, Uppsala och Sundsvall för att nämna några.