Employer Branding

Employer Branding 2017-11-08T11:12:10+00:00

EMPLOYER BRANDING

För att lyckas attrahera och rekrytera de bästa förmågorna inom försäljning räcker det inte med att ha solida rekryteringsprocesser, att investera i externa eller intern rekryteringsresurser eller i dyra personlighetstester.

För att lyckas få de bästa förmågorna att ens vilja träffa er och vilja kommunicera med er så måste ni som företag ha en positiv image och ett attraktivt “employer brand” som arbetsgivare. Konkurrensen är större än någonsin och i en allt större och växande tjänstesektor blir därför framgången avhängig vilka medarbetare du har ombord på ditt företag.

  • Vet ni vilken er målgrupp (typ av säljare) er säljorganisation har eller bör
    rikta in sig mot?
  • Vet ni hur ert ”employer brand” står sig i konkurrensen och hur ni uppfattas
    av just er målgrupp?
  • Vet ni vad ni bör kommunicera och inte kommunicera till er målgrupp och
    säljare generellt?
  • Vet ni i vilka kanaler ni bör kommunicera med er målgrupp?

Det här är exempel på frågeställningar som vi hjälper våra kunder med idag för att bli attraktivare arbetsgivare hos affärsmän- och kvinnor. Ta kontakt med oss så hjälper vi er att få en bättre förståelse över ert arbetsgivarvarumärke.

KONTAKT

VISA FLER …