Organisationsutveckling

Organisationsutveckling 2017-11-08T11:12:38+00:00

ORGANISATIONSUTVECKLING

Det är en sak att lyckas komma i kontakt med de bästa säljarna på marknaden och lyckas få dessa att vilja arbeta för en. Det är en annan sak att få de bästa säljarna att stanna kvar och inte lockas av frestelsen att byta arbetsgivare.

För en sak är säker, ingen arbetsgivare går säker idag eller är immun mot konkurrensen på arbetsmarknaden om de bästa förmågorna. Studier från ManpowerGroup och Svenskt Näringsliv visar att säljare är den yrkesgrupp som svenska företag tycker är absolut svårast att rekrytera. Att förlora en säljare som direkt bidrar till bolagets omsättning och lönsamhet blir därför väldigt dyrt.

  • Vet ni hur medarbetarna i er säljorganisation trivs?
  • Vet ni vad medarbetarna i er säljorganisation förväntar sig av er för att vilja
    stanna långsiktigt?
  • Vet ni om era säljare är attraktiva för andra företag eller om ni inom kort
    riskerar att förlora någon eller några viktiga medarbetare i säljorganisationen?
  • Vet ni vad era säljare motiveras främst av och inte motiveras av?

Ta kontakt med oss så hjälper vi er att utföra studier och kartläggning av er säljorganisations välmående och analysera eventuella risker så ni får en bättre förståelse över era medarbetares förväntningar på er som arbetsgivare.

KONTAKT

VISA FLER …